Strefa Klienta
Szkolenie - nowa ustawa o odpadach
Ustawa o VAT
Wzory dokumentów
Pomoc techniczna
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Wsparcie dla allegro
2013-07-16
Nasze rozwiązania do obsługi stacji demontażu pojazdów otrzymują wsparcie dla allegro.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
EDPO i EDPR
2014-11-03
Opublikowana została aktualizacja po zainstalowaniu, której możliwe jest wystawianie dokumentów EDPO i EDPR.
Dokumenty te należy wystawiać w przypadku eksportu odpadów opakowaniowych poza granicę Polski w przypadku przekazywania ich w celu poddania procesom recyklikngu lub odzysku innego niż recyklikng.

Aktualizacja jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001405&min=1
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy na nasze stoisko 185 w pawilonie 5.

Od 14 do 17 paździenika 2014 jesteśmy wystawcą na targach POLEKO w Poznaniu.

W trakcie targów będziemy prezentować nasze obecne rozwiązania umożliwiające zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach, gminach, urzędach marszałkowskich.
Zaplanowaliśmy również premierę naszego nowego systemu zarządzającego logistyką odpadów umożliwiającego m.in.:
 • planowanie i harmonogramy tras
 • wsparcie dla urządzeń mobilnych
 • automatyzację fakturowania i rozliczeń
Dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko zaplanowaliśmy niespodziankę.

Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28


Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele zmian i nowości, które z jednej strony zmniejszają liczbę obowiązków dla przedsiębiorców, a z drugiej strony nałożą wiele nowych na innych.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy w życie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu
"Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"


Szkolenie odbędzie się w dniu 12.06.2014 r.
Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa

Szczegółowe informacje na temat programu szkolenia dostępne są pod tym adresem.


Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1 Wprowadzenie do Ustawy o odpadach: :
 • zakres, przedmiot i cel regulacji
 • podstawowe definicje
 • hierarchia postępowania z odpadami
 • katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych
  na odpady inne niż niebezpieczne
 • uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów
09.00-10.30
2 Przerwa kawowa 10.30-10.45
3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:
 • zbieranie i transport odpadów
 • magazynowanie odpadów
 • przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
  za gospodarowanie odpadami
 • przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
 • wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
 • wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • decyzje środowiskowe w świetle nowelizacji rozporządzenia
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • rejestr (BDO)
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość
 • sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
 • przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
 • zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
10.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.30
5 Obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi:
 • podstawowe definicje
 • obowiązki producenta, importera, i eksportera opakowań
 • zasady rejestracji stare i nowe – terminy wejścia w życie
 • opłata rejestrowa i opłata roczna
 • DdPR i DPO, EDPR i EDPO – znaczenie skrótów, zasady stosowania
 • publiczne kampanie edukacyjne
 • zasady prowadzenia dokumentów DPO i DPR oraz EDPO i EDPR – istotne zmiany
13.30-14.30
6 Przerwa kawowa 14.30-14.45
7 Obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • sposób liczenia opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku recyklingu
 • audyt zewnętrzny – zasady prowadzenia
 • administracyjne kary pieniężne
14.45-15.45
8 Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje 15.45-16.30


Koszt udziału w szkoleniu to 350 zł netto za osobę. W przypadku zgłoszenie więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału kolejnej osoby to 250 zł netto.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer 507 163 339. Ilość miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06-06-2014.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Wykładowca

Anna Gudowska
Od 1991 roku zajmuje sie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie nadzoru firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczanie odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie ochrony środowiska.
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

Wzór ten umożliwia przyjmowanie wielu kodów odpadów na jednym dokumencie. Nasza firma wnioskowała o tę zmianę do Ministra Środowiska.


Ta zmiana pozwoli na zmniejszenie ilości wydruków dla osoby fizycznej oddającej złom metali.

Na wniosek GIODO usunięto także konieczność zbierania numeru PESEL osoby fizycznej. Nie jest już konieczne jego podawanie przez osobę fizyczną.

Nasze oprogramowanie jest w pełni zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami i ustawy o VAT.

Rozporządzenie jest dostępne do pobrania pod tym adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001607&min=1.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem pomocy technicznej.
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
1 października wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT rozszerzająca zakres towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Do katalogu towarów w załączniku nr 11 dodano kody PKWiU 38.11.52.0 i 38.32.32.0 (surowce wtórne z papieru i makulatury) oraz 38.11.58.0 i 38.12.26.0 (zużyte urządzenia, ponieważ są to odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne zawierające metal).

Należy w ten sposób fakturować dostawy wykonane od 1 października 2013.

Należy pamiętać, że dostawy realizowane w poprzednich okresach, a fakturowane w październiku będą objęte stawką 23%. Nie należy też łączyć dostaw z września i października na tej samej fakturze. W tym przypadku należy wystawić dwie oddzielne faktury.

Nasze oprogramowanie jest w pełni zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie ustawy o VAT.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem pomocy technicznej.

Treść aktu prawnego dostępna jest pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1027/1