Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele zmian i nowości, które z jednej strony zmniejszają liczbę obowiązków dla przedsiębiorców, a z drugiej strony nałożą wiele nowych na innych.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy w życie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu
"Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"


Szkolenie odbędzie się w dniu 27.06.2013 r.
Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 CzęstochowaProgram szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1 I Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
 • odpady - podział na rodzaje
 • produkty uboczne
 • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów - podmioty odpowiedzialne za odpady
 • odzysk odpadów - nowa klasyfikacja procesów odzysku
 • unieszkodliwianie odpadów
 • sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami - nowe podmioty odpowiedzialne za odpady
II. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
III. Odpowiedzialność za odpady wynikające z nowej ustawy o odpadach:
 • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów
 • zwolnienie z odpowiedzialności za wytworzone odpady
 • zasada zanieczyszczający płaci - koszty gospodarki odpadami
IV. Koniec fazy odpadu - kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem
09.00-10.30
2 Przerwa kawowa 10.30-10.45
3 I. Zasady klasyfikacji odpadów - zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, wymóg uzyskania zgody marszałka województwa przez posiadacza odpadów.
II. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
 • likwidacja szeregu decyzji na wytwarzanie odpadów
 • konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów - terminy, zakres dostosowania się do nowej ustawy o odpadach
 • zakres przedmiotowy decyzji
 • organy właściwe do wydania decyzji;
 • wniosek o wydanie decyzji
 • możliwości odmowy wydania decyzji
 • cofnięcia i ograniczenia decyzji
III. Transport odpadów - likwidacja zezwolenia na transport odpadów IV. Wybrane sposoby gospodarowania odpadami, w tym przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby
10.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.30
5 I. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby.
II. Nowe zasady sprawozdawczości odpadowej - zbiorcze zestawienie danych o odpadach
III. Magazynowanie oraz składowanie odpadów
 • zasady magazynowania odpadów
 • opłaty za składowanie oraz magazynowanie odpadów
 • administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami
IV. Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach
V. Omówienie przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych do nowej ustawy o odpadach
13.30-14.30
6 Przerwa kawowa 14.30-14.45
7 Pozostałe aspekty środowiskowe:
 • Emisje czyli gospodarcze korzystanie ze środowiska, raportowanie do KOBiZE,
 • Substancje i preparaty chemiczne,
 • Azbest,
 • SZWO czyli substancje zubażające warstwę ozonową,
 • Kontrole – cel, zakres i uprawnienia inspektorów.
14.45-15.30
8 Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach. 15.30-16.00

Koszt udziału w szkoleniu to 350 zł netto za osobę. W przypadku zgłoszenie więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału kolejnej osoby to 250 zł netto.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer 507 163 339. Ilość miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24-06-2013.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 5 dni roboczych uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Wykładowca

Od 1991 roku zajmuje sie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie nadzoru firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczanie odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. W okresie ostatnich 2 lat prowadziła ponad 140 szkoleń z zakresu ochrony środowiska.