Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
31 grudnia opublikowane zostały rozporządzenia zmieniające dotychczaswe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
 1. karta przekazania odpadów
 2. karta ewidencji odpadu
 3. kara ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 5. karta ewidencji dla odpadów niebezpiecznych
 6. karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Treść aktu dostępna jest pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1973/1
Zmianie uległ każdy z tych dokumentów. W przypadku karty przekazania odpadu Ministerstwo Środowiska przychyliło się do naszej prośby i dodało przypis rozwiewający wątpliwości w przypadku możliwości stosowania tego dokumentu w formie elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego. Oznacza to, że jeżeli każdy z przedsiębiorców biorących udział w obrocie odpadami go posiada nie ma potrzeby stosowania wersji papierowej.

Ponadto w nowym wzorze dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

 1. Podawanie danych miejsca prowadzenia działalności przekazującego i przejmującego odpady. Do tej pory zawsze należało podać wyłącznie adres siedziby
 2. Dodano obowiązek wskazania transportującego. Nie ma on już charaktoru domniemanego.
 3. Usunięto pola z wnioskowaniem o DPO/DPR. Powodem było nieprawidłowe wypełnianie tego pola przez wielu przedsiębiorców
 4. Dodano obowiązek podawania numeru NIP
 5. Dodano obowiązek podania numeru numeru rejestrowego z BDO. W związku z tym, że baza jeszcze nie powstała to pole pozostaje puste.
 6. Dla odpadów medyczy dodana została możliwość zaznaczenia wnioskowania o otrzymanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych

Nowy katalog odpadów
Od 1 stycznia stosujemy również nowy katalog odpadów. Zmiany są nieznaczne. Dodano kilka nowych kodów odpadów oraz zmieniono rodzaj odpadu przypisany do niektórych.

Nowa karta ewidencji odpadu

W tym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
 1. Obowiązek podania numeru NIP i numeru rejestrowego z BDO
 2. Masa odpadów wytworzonych została podzielona na odpady powstające w instalacjach i poza instalacji
 3. Dodano kolumnę umożliwiającą wskazanie ilości odpadów wydobytych ze składowiska
 4. Scalono kolumny zawierające procesy odzysku i unieszkodliwiania. Od teraz proces, któremu odpad był poddany wskazujemy w jednej kolumnie
 5. Dodano kolumnę Sposób gospodarowania. Należy w niej określić szczegółowy sposób postępowania z odpadem.
  Wpisać „Rec” – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Wtn” – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

W tym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
 1. Obowiązek podania numeru NIP i numeru rejestrowego z BDO
 2. Usunięto obowiązek podawania daty, kiedy odpady zostały przekazane innemu przedsiębiorcy
 3. W sekcjach dotyczących gospodarowania odpadami dodano kolumny, których działanie odpowiada sprawozdaniu do NFOŚ
 4. Dodano możliwość podania informacji o częściach. Do tej pory dane te wprowadzano w kolumnach dotyczących odpadów

Aktualne wersje naszego oprogramowania już uwzględniają te zmiany przepsiów