Strefa Klienta
2015
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2017-06-09
Termin szkolenia: 21 czerwca 2017
Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa

Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1
 1. Kogo należy uznać za wytwórcę i posiadacza odpadów
 2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):
  - wyszukiwanie źródła powstawania odpadów,
  - przyporządkowanie kodu odpadu,
  - uznawanie odpadu o tym samym kodzie za komunalny lub przemysłowy (przykłady),
  - analiza przypadków nieprawidłowego kwalifikowania odpadów.
9:00-11:30
2 Przerwa kawowa 11.30-11.45
3
 1. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny
 2. Kiedy odpad traci status odpadu
 3. Decyzje administracyjne: od  przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:
  - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  - zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  - zezwolenie na zbieranie odpadów,
  - zezwolenie na transport odpadów,
 4. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:
  -  kto prowadzi ewidencje,
  - zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
  - ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,
  - przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieni,
  - zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.
 5. Obowiązki wynikające z  ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
  - obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
  - zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
  - realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
  - kampanie edukacyjne,
  - audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
  - nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania.
  - jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
  - kontrola przetwarzających odpady opakowaniowe - skutki stwierdzonych uchybień
11.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.45
5
 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
  - podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  - jakie odpady należy oddawać,
  - konsekwencje łamania prawa miejscowego.
 2. Weryfikacja odbiorcy odpadów – studium przypadku
 3. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory, olej silnikowe i smarowe, opony:
  - wprowadzone zmiany w przepisach,
  - potwierdzanie odzysku i recyklingu,
  - warunki przekazywania obowiązków organizacji odzysku,
  - kontrola wypełniania obowiązków,
  - prowadzenie edukacji ekologicznej.
 4. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany dyrektywy 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:
  - nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,,
  - rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel,
  - objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych,
  - zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy,
  - nowe poziomy zbierania – rozszerzenie produktów objętych wymaganym poziomem, okresy  przejściowe i poziomy docelowe,
  - nowe obowiązki nałożone na handel w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
  - monitoring przemieszczania zużytego sprzętu.
 5. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka
 6. Wprowadzanie danych do BDO
13.45-15.30
6 Przerwa kawowa 15.30-15.45
7

Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):

 • otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
 • upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • oględziny,
 • wyjaśnienia do protokołu,
 • podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
 • skutki administracyjne i finansowe stwierdzonych naruszeń.

Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje

15.45-16.30

W razie potrzeby istnieje możliwość omówienia tematów dodatkowych.
Koszt udziału w szkoleniu:

 • w przypadku jednego uczestnika: 400 zł netto / osobę
 • w przypadku dwóch uczestników: 350 zł netto / osobę

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl lub dzwonić pod numer (34) 344 49 03.
Ilość miejsc ograniczona.
Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.
Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 2 dni robocze uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.