Strefa Klienta
2015
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2018-01-07

Szkolenie "Zasady gospodarowania odpadami"

Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszej firmy w Częstochowie 15 stycznia 2018.

Miejsce realizacji szkolenia:
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa

Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1
 • Struktura prawa ochrony środowiska:
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
  • rozporządzenia unijne,
  • dyrektywy.
 • Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska:
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia,
  • instalacja, urządzenie, zakład,
  • pozwolenia, zezwolenia.
08.30-10.30
2 Przerwa kawowa 10.30-10.45
3
  Podstawowe regulacje prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych wiadomości.

 • Nowe podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości:
  • pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,
  • zmiana klasyfikacji odpadów,
  • utrata statusu odpadów, produkt uboczny,
  • zmiany w katalogu odpadów.
 • Aktualne regulacje związane z zezwoleniami oraz innymi decyzjami dotyczącymi odpadów
 • BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców.
 • Odpowiedzialność w gospodarce odpadami:
  • odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady itp.
  • możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym
 • Ewidencja odpadów:
  • obowiązek prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji odpadów zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,
  • rodzaje oraz aktualne wzory kart ewidencji i kart przekazania odpadów
  • wypełnianie kart ewidencji i kart przekazania odpadów – warsztaty,
  • praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia
 • Sprawozdawczość dotycząca odpadów:
  • zbiorcze zestawienie danych o odpadach
  • poprawne wypełnienie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach
 • Praca z katalogiem odpadów – określanie prawidłowych kodów odpadów
 • Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.
10.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.45
5
  Obowiązujące regulacje prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Najważniejsze definicje w odniesieniu do „starej” ustawy.
 • Zmiany regulacji prawnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
 • Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
 • Rejestr przedsiębiorców:
  • podmioty objęte obowiązkiem rejestracji
  • opłata rejestrowa i roczna
 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
  • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
  • obowiązki jednostek handlowych w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
  • sprawozdawczość,
  • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
 • Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
  • wyposażenie zakładu przetwarzania,
  • przemieszczanie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.
  • audyty,
  • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
  • sprawozdawczość.
 • Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
  • sprawozdawczość.
 • Przemieszczanie do Polski używanego sprzętu (w tym sprzętu wadliwego wysłanego do naprawy gwarancyjnej) oraz zużytego sprzętu.
 • Obowiązki organów administracji publicznej. Kontrole WIOŚ (na co zwrócić uwagę).
13.45-15.30
6 Przerwa kawowa 15.30-15.45
7
 • Sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań:
  • rodzaje sankcji,
  • organy uprawnione do ich nakładania.
 • Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
  • uprawnienia kontrolne WIOŚ i organów ochrony środowiska,
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego.
 • Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.
15.45-16.30

Koszt udziału w szkoleniu to 400 zł netto za osobę. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału kolejnej osoby to 350 zł netto.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 5 dni roboczych uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Forma kształcenia zgodna z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Wykładowca

Specjalista ochrony środowiska z bogatym doświadczeniem w zakresie interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska i dyrektyw unijnych. Specjalista zajmujący się od lat opracowywaniem dokumentacji wnioskowej z zakresu Prawa Ochrony Środowiska i innych powiązanych aktów prawnych oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z gospodarką odpadami w wielu zakładach.


O firmie

darsoft.pl jest wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania do gospodarowania odpadami dla:

wytwórców odpadów
punktów skupu złomu
recyklerów
stacji demontażu pojazdów
zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
zbierających zużyty sprzęt

Większość z naszych produktów posiada pełną obsługę gospodarki magazynowej, kasowej i fakturowania. Zastosowane rozwiązania pozwalają na współpracę z wieloma programami księgowymi w zakresie importu i eksportu danych.

Dla naszych klientów świadczymy szeroki wachlarz usług wsparcia technicznego, takich jak: bezpłatne szkolenia oraz bezpłatna pomoc prawna.