Strefa Klienta
2015
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Wydarzenia i nowości
2019-01-11

Szkolenie "Zasady gospodarowania odpadami według aktualnego stanu prawnego."


Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszej firmy w Częstochowie 24 stycznia 2019.


Miejsce realizacji szkolenia:

ul. Wały Dwernickiego 117/121

42-200 Częstochowa


Program szkolenia:

Lp. Temat Godzina
1
 • Zmiany w ustawie o odpadach:
  • zakres BDO i rejestru,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  • nowe zasady związane z transportem odpadów,
  • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • wytwórca odpadów – obowiązek sporządzenia operatu p.poż,
  • obowiązek dostosowania posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zbierających lub/i przetwarzających odpady – identyfikacja barier.

 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2018 r.:
  • opłata recyklingowa dla lekkich toreb foliowych,
  • zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych,
  • współpraca z organizacją odzysku,
  • samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu,
  • zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych,
  • jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć,
  • poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
  • zwolnienia.
09.00-11.30
2 Przerwa kawowa 11.30-11.45
3
 • Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • Wdrożenie dyrektywy MCP,
  • Nowe konkluzje BAT,
  • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
  • Standardy emisyjne.

 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wyposażenie zakładu przetwarzania,
  • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
  • ewidencja i sprawozdawczość – nowy wzór sprawozdania,
  • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym.

 • Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
  • Kwalifikacja ryzyka – omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
  • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie.
   • Wymagane dokumenty:
    • Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe:
     • program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym - co powinien zawierać,
     • system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska - opracowanie i wdrożenie,
     • plan operacyjno-ratowniczy – złożenie u komendanta wojewódzkiego PSP.
    • Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe:
     • raport o bezpieczeństwie - co powinien zawierać.
  • Zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ.
  • Obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat.
  • Rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe
11.45-13.00
4 Przerwa obiadowa 13.00-13.45
5
 • Nowa ustawa Prawo Wodne:
  • zgody wodnoprawne,
  • nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
  • system naliczania i poboru opłat,
  • pomiary i sprawozdawczość.

 • Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych:
  • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
  • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań
  • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stosowania f-gazów.
13.45-15.30
6 Przerwa kawowa 15.30-15.45
7
 • Ocena oddziaływania na środowisko od 2018 r.:
  • miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym – zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian,
  • zasady kwalifikacji do przedsięwzięć do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzania OOŚ,
  • przedsięwzięcia dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
  • zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU – nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ,
  • nowe organy w ocenach oddziaływania na środowisko (organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych) wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r. - organy prowadzące OOŚ i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ,
  • zakres i podział kompetencji jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi”
  • kompetencje w OOŚ.
15.45-16.30

Koszt udziału w szkoleniu to 450 zł netto za osobę. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy koszt udziału kolejnej osoby to 400 zł netto.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres justyna@darsoft.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto.

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku powiadomienia na mniej niż 5 dni roboczych uczestnik szkolenia ponosi pełne koszty szkolenia.

Forma kształcenia zgodna z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Wykładowca

Specjalista ochrony środowiska z bogatym doświadczeniem w zakresie interpretacji przepisów Prawa Ochrony Środowiska i dyrektyw unijnych. Specjalista zajmujący się od lat opracowywaniem dokumentacji wnioskowej z zakresu Prawa Ochrony Środowiska i innych powiązanych aktów prawnych oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z gospodarką odpadami w wielu zakładach.